نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی

نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی

نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand 4.0.917


نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand برای تجزیه و تحلیل کد های برنامه نویسی است . در حقیقت این نرم افزار برای حفظ، اندازه گیری می باشد که شامل کدهای منبع C++ ,C# ,FORTRAN ,Java ,JOVIAL و یا Delphi/Pascal باشند. نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand که یک ابزار تجزیه و تحلیل استاتیکی می باشد برای تجزیه و تحلیل پایگاه های بحرانی یا بزرگ کد است. پارامتر های اصلی که این نرم افزار چک میکند تعداد فایل ، تعداد خط های غیر فعال ، تعداد خط های خالی ، تعداد خط های کد ، تعداد کلاس ارث برنده ، گره ها، وزن تابع در هر کلاس و … است . همچنین امکان بررسی کد های دیتابیس های بزرگ را نیز دارا می باشد .
نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی
برخی قابلیت های نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand :
تجزیه کننده C/C++ : اضافه شدن پشتیبانی برای زمینه “بحث و استدلال” در هنگام ایجاد یک پروژه با فایل های JSON.
CodeCheck : بروز رسانی CodeCheck برای بررسی ورود و خروج “//” در بررسی نام
تجزیه کننده شبکه وب : پشتیبانی از Php 7
معیارهای اولیه نرم افزار تحلیل کد های برنامه نویسی Scientific Toolworks Understand :
– معیارهای اولیه
– تعداد کلاس
– تعداد فایل
– تعداد تابع
– تعداد خط
– تعداد خط های خالی
– تعداد خط کد
– تعداد نظر خط
– تعداد خط غیر فعال
– تعداد بیانیه اعلانی
– تعداد اعلامیه های اجرایی

منبع:دانلودها