آموزش-نرم-افزار

آموزش کار با نرم افزار Adobe Acrobat Reader

آموزش کار با نرم افزار Adobe Acrobat Reader

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > وقتی شما قصد دارید فایل متنی خودتان را در Internet و یا هر جای دیگر به اشتراک بگذارید مشکلات زیادی جلوی راه شما قرار دارد. از این دسته مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ـ آیا سند متنی شما به راحتی در یک سیستم عامل به غیر از سیستم عاملی که در آن سند را ایجاد کرده اید باز خواهد شد ؟

ـ آیا سند شما همانطور که در کامپیوتر شما نمایش داده می شود، در کامپیوتر های دیگر نمایش داده خواهد شد ؟

ـ آیا قالب کلی سندتان بهم خواهد خورد ؟

و از این قبیل موارد.

نرم افزار Adobe Acrobat Readerبرای برطرف کردن چنین مشکلاتی، من در این مقاله قصد دارم به معرفی نرم افزار آکروبات ریدر Acrobat Reader و همچنین روش تبدیل مستندات Word به PDF، بپردازم.

● باز کردن مستندات PDF:
Adobe Acrobat Reader امکان باز کردن و مشاهده فایلهای PDF یا Portable Document Format را می دهد.

روش باز کردن یک فایل PDF

بر روی دکمه فرمان Open، کلیک کنید و یا از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید. در کادر محاوره ای Open نام یک یا چند فایل را انتخاب کنید سپس بر روی Open کلیک کنید. معمولآ مستندات PDF دارای پسوند pdf. هستند.

از منوی File نام فایل مورد نظر را انتخاب کنید. منو آخرین چهار سندی که اخیرا باز شده را لیست می کند.

بر روی icon فایل خود Double Click کنید.

● تنظیمات در Adobe Acrobat Reader:

تنظیم نمای دید مستندات PDF
شما می توانید بزرگ نمایی سند PDF را طوری تغییر دهید که بتوانید یک صفحه از سندتان را به طور کامل مشاهده کنید و یا بتوانید دنباله ای از صفحات را مشاهده کنید.

نرم افزار Adobe Acrobat Readerبرای افزایش بزرگ نمایی
ابزار zoom in را انتخاب کنید و برروی صفحه کلیک کنید یا برای بزرگ نمایی ناحیه خاصی از صفحه، با عمل drag کردن ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید انتخابکنید. همچنین می توانید بر روی دکمه zoom in در نوار ابزار کلیک کنید.

برای کاهش بزرگ نمایی
ابزار zoom out را انتخاب کنید و برروی صفحه کلیک کنید یا برای کاهش بزرگ نمایی ناحیه خاصی از صفحه، با عمل drag کردن ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید انتخاب کنید. همچنین می توانید بر روی دکمه zoom out در نوار ابزار کلیک کنید.

برایfit کردن اندازه صفحه
برای میزان (fit) شدن کامل در پنجره دکمه Fit In Window کلیک کنید، یا از منوی view گزینه ی Fit In Window را انتخاب کنید.

برای میزان کردن صفحه با پهنای پنجره بر روی دکمه Fit Width کلیک کنید، یا از منوی view گزینه ی Fit Width را انتخاب کنید. ممکن است قسمتی از صفحه خارج از دید باشد.

نرم افزار Adobe Acrobat Readerبرای میزان کردن صفحه ای با متن و گرافیک با عرض پنجره، از منوی view گزینه Fit Visable را انتخاب کنید. ممکن است قسمتی از صفحه خارج از دید باشد.

برای بازگرداندن اندازه صفحه به اندازه واقعی آن
برروی دکمه Actual Size کلیک کنید، یا از منوی view گزینه Actual Size را انتخاب کنید.اندازه واقعی یک سند PDF معمولآ 100% است اما در هنگام ایجاد سند PDF می توان آن را به یک بزرگ نمایی دیگر تنظیم نمود.

تنظیم طرح بندی و orientation صفحه
شمامی توانید از سه نوع طرح بندی در هنگام مشاهده مستندات PDF استفاده کنید. Single page (یک صفحه در هر لحظه)، دنباله ای از صفحات و یا دنباله ای از صفحات کنار هم.

نرم افزار  Adobe Acrobat Readerبرای تنظیم طرح بندی
بر روی دکمه Single Page ، Continuous و یا Continuous – Facing در نوار وضعیت کلیک کنید و یا از منوی view یکی از آنها را انتخاب کنید.

نرم افزار  Adobe Acrobat Reader برای چرخاندن یک صفحه
بر روی دکمه Rotate View Clockwise و یا دکمه Rotate View Counter Clockwise کلیک کنید و یا از منوی view یکی از آنها را برگزینید.

مشاهده مستندات در نمای تمام صفحه
در نمای تمام صفحه، اسناد PDFبه طور کامل صفحه را می پوشانند. در این حالت نوار منو، نوار ابزار، نوار فرمان، نوار وضعیت و کنترلهای پنجره مخفی هستند.

برای مشاهده مستندات در نمای تمام صفحه
از منوی view گزینه ی Full Screen را انتخاب کنید.برای حرکت به سمت پایین در طول صفحه کلید Enter،Down Arrow و یا Right Arrow را فشار دهید.برای حرکت به سمت بالا در طول صفحه، کلید Shift + Enter، Up Arrow و یا Left Arrow را فشار دهید.

برای خارج شدن از نمای تمام صفحه
کلید Escape را فشار دهید.

نرم افزار Adobe Acrobat Readerورق زدن مستندات
Acrobat میانبرهای صفحه کلید، دکمه ها و منو فرمانهایی برای ورق زدن مستندات PDF دارد.

نکته: اگر از کلیدهای شماره number pad صفحه کلید استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که Num Lock خاموش است.

برای رفتن به یک صفحه دیگر
یکی از اعمال زیر را انجام دهید:

نرم افزار Adobe Acrobat Reader برای رفتن به صفحه بعدی، دکمه Next Page را کلیک کنید یا از منوی Documentگزینه Next Page را انتخاب کنید.

برای رفتن به صفحه قبلی، دکمه Previous Page را کلیک کنید یا از منوی Document گزینه Previous Page را انتخاب کنید.

برای بالا و یا پایین بردن صفحه به اندازه یک خط کلید جهتی Up و یا Down را فشار دهید.

نکته: کلیدهای جهتی Downو Up در صورتی صفحه را به اندازه یک خط جابه جا می کنند که شما در حالت Fit in Window نباشید. در حالت Fit In Window این کلیدها به صفحه قبلی یا بعدی می روند.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader . برای حرکت به سمت پایین به اندازه یک صفحه از کلید Page Down یا Enter استفاده کنید.

برای حرکت به سمت بالا به اندازه یک صفحه از کلید Page Up یا Shift+Enter استفاده کنید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > برای رفتن به اولین صفحه بر روی دکمه First Page کلیک کنید و یا کلید Home را بزنید یا از منوی Document گزینه First Page را انتخاب کنید.

برای رفتن به اولین صفحه بر روی دکمه Last Page کلیک کنید و یا کلید End را بزنید یا از منوی Document گزینه Last Page را انتخاب کنید.

برای رفتن به یک صفحه با شماره آن صفحه
Scrool Bar عمودی را بکشید تا شماره مورد نظرتان ظاهر شود و یا شماره صفحه مورد نظر را در نوار وضعیت انتخاب کنید و یا تایپ کنید، همچنین میتوانید از منوی Document گزینه Go To Page را انتخاب کنید سپس شماره مورد نظر تایپ کنید و بر روی Ok کلیک کنید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > مرور سند با Bookmark ها، Thumbnail ها، Link ها و گفتارها(Articles)
Acrobat Reader به شما اجازه با استفاده از Bookmarkها ، Thumbnailها ، Linkها (که شما را به مکان خاص از پیش تعیین شده منتقل می کند) و Articleها (جانمایی الکترونیکی که شما را در طول سند منتقل می کند) به یک مکان خاصی از سند بروید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > برای مرور بااستفاده از Bookmark ها
پالت Bookmark را فعال کنید. برای این کار گزینه Show Bookmarks را از منوی Window انتخاب کنید و یا بر روی برگه Bookmarks کنار صفحه کلیک کنید.

برای رفتن به موضوع خاص با استفاده از Bookmark بر روی iconها و یا متن روی پالت کلیک کنید.

نکته: کلیک کردن بر روی Bookmark ممکن است به جای اینکه شما را به یک مکان از سند منتقل کند، عملی را انجام دهد مانند پخش یک فیلم که این به نحوه ایجاد Bookmark بستگی دارد.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > در صورتی که Bookmarks انتخاب شده باشد، به صورت پررنگ است. در این حالت اگر Navigate pane مخفی بود، کافی است از نوار فرمان دکمه Show/Hide Navigation Pane را کلیک کنید تا نمایان شود.

در Bookmark هر عنوان می تواند زیر شاخه هایی داشته باشد در این حالت قبل از نام آن علامت + (Windows) ویا علامت مثلث (Mac OS) قرار دارد که به کلیک بر آن می توانید زیر شاخه های آن را مشاهده کنید.

برای مرور سند با استفاده از Thumbnail
پالت thumbnail را فعال کنید. برای این کار گزینه Show Thumbnail را از منوی Window انتخاب کنید و یا بر روی برگه Thumbnail کنار صفحه کلیک کنید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > یکی از موارد زیر را انجام دهید:

برای رفتن به یک صفحه دیگر بر روی thumbnsil صفحه مورد نظر کلیک کنید.

برای مشاهده یک قسمت دیگر از صفحه فعلی، مکان نما را بر روی thumbnail انتخاب شده حرکت دهید تا زمانی که مکان نما به ابزار Hand تغییر شکل دهد سپس جعبه را به جای مورد نظر بکشید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > برای دنبال کردن یک Link
ابزار Hand ، ابزار zoom و یا ابزار انتخاب(selection) را انتخاب کنید.

مکان نما را برروی ناحیه link ببرید تا نشانگر به دست با انگشت اشاره تبدیل شود(در صورتی که link به web باشد کنار اشاره گر یک علامت + نمایان می شود). سپس بر روی آن کلیک کنید.

نکته: کلیک کردن بر روی Link ممکن است در عوض اینکه شما را به یک مکان از سند منتقل کند عملی را انجام دهد مانند پخش یک فیلم که این به نحوه تعریف Link بستگی دارد.

برای خواندن یک گفتار(Article)
نرم افزار Adobe Acrobat Reader > یکی از موارد زیر را انجام دهید:

پالت Article را فعال کنید. سپس بر روی article مورد نظر دو بار کلیک کنید و شروع به خواندن کنید.

ابزار Hand را انتخاب کنید. سپس بر روی گفتار مورد نظر کلیک کنید.

مکان نما به مکان نمای follow article تبدیل می شود. یکی از موارد زیر را برای مرور در طول article انجام دهید:

ـ برای رفتن به صفحه بعد کلید Enter را فشار دهید یا اینکه کلیک کنید.

ـ برای رفتن به صفحه قبل کلید Shift + Enter را فشار دهید یا اینکه با فشار دادن کلید Shift کلیک کنید.

وقتی به انتهای article رسیدید مکان نما تغییر شکل می دهد. کلید Enter را فشار دهید یا کلیک کنید تا به صفحه ای که قبل اینکه شما شروع به خواندن کنید نمایش داده شده بود برگردید.

● بازبینی آنچه قبلآ مشاهده کرده اید:
نرم افزار Adobe Acrobat Reader > یکی از موارد زیر را انجام دهید:

برای بازبینی دوباره سند PDF تان برای رفتن به هر گام قبلی بر روی دکمه Go to previous view کلیک کنید یا از منوی document گزینه Previous را انتخاب کنید یا برای رفتن به گامهای جلوتر بر روی دکمهview Go To Next کلیک کنید و یا از منوی document گزینه Next page را انتخاب کنید.

برای بازبینی یک سند PDF گزینه Go to Previous Document از منوی document را انتخاب کنید تا به سند قبلی که مشاهده کرده بودید بروید این کار را می توانید با نگه داشتن shift دکمه Go to previous view را کلیک کنید. برای رفتن به جلو، از منوی document گزینه Go to Next Document را انتخاب کنید. و یا با نگه داشتن shift بر روی دکمه Go to Next view کلیک کنید. در صورتی که سند مورد نظر بسته شده باشد Acrobat Reader آن را باز خواهد کرد.

● تبدیل مستندات Word به مستندات Acrobat:
برای تبدیل مستندات word به PDF ابتدا باید فایل مود نظر به فایل postscript تبدیل بشود. سپس فایل postscript بدست آمده با استفاده از نرم افزار Adobe Acrobat Distiller به فایل PDF تبدیل می شود.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > تبدیل مستندات Word به Postscript :

برای تبدیل مستندات Word و یا هر نرم افزار دیگر به postscript کافی است که سند مورد نظر را در فایل Print کنید برای این کار ابتدا باید یک درایور چاپگر بر روی Windows خود نصب کنید. توجه کنید که لازم نیست حتمآچاپگر داشته باشید. بیشتر درایورهایی که همراه با CD سیستم عامل Windows وجود دارند قابلیت تولید فایلهای Postscript که قابل خواندن توسط Distiller است را دارند(حداقل چند تایی را که من به طور اتفاقی انتخاب کردم این طور بود) توجه کنید که در هنگام نصب چاپگر در کادری که از شما پورت چاپگر سوال می شود، File را انتخاب کنید.

حالا که چاپگر را نصب کردیم می توانیم سند مورد نظرمان را درون فایلی با پسوند ps ذحیره کنیم بعد می توانیم آن را به PDF تبدیل کنیم. اعمال زیر را انجام دهید(برای نمونه در Microsoft Word XP).

- از منوی فایل گزینه Print را انتخاب کنید.

- کادر محاوره ای Print باز می شود. اطمینان حاصل کنید که چاپگر مورد نظرتان انتخاب شده باشد سپس بر روی ok کلیک کنید.

- نام فایل مورد نظر را با پسوند ps تایپ کنید سپس ok را کلیک کنید.

نرم افزار Adobe Acrobat Reader > نکته: پسوند ps را تنها به این خاطر تایپ می کنید که بتوانید این فایل را تنها با دوبار کلیک کردن بر روی icon اش به PDF تبدیل کنید. اگر این پسوند را به دلایلی انتخاب نکردید، می توانید فایل مورد نظر را از منوی File برنامه Adobe Acrobat Distiller باز کنید.

نرم‌افزار VLC media player - آموزش کار با نرم‌افزار VLC media player

نرم‌افزار VLC media player - آموزش کار با نرم‌افزار VLC media player

نرم‌افزار VLC media player یکی از محبوب‌ ترین و پرطرفدارترین نرم‌ افزارهای پخش فایل‌های صوتی و تصویری در جهان است. VLC media player از مجموعه عظیمی از فرمت‌های صوتی و تصویری پشتیبانی می‌کند، بر روی پلتفرم‌های متعددی عرضه شده است و از همه مهم‌تر رایگان و متن‌باز است. اکثر کاربران تنها برای گوش دادن به فایل‌های صوتی و یا مشاهده فایل‌های تصویری از VLC استفاده می‌کنند، اما قابلیت‌های این نرم‌افزار بسیار فراتر از این‌هاست. در این ترفند قصد داریم به معرفی 6 قابلیت ناشناخته VLC media player بپردازیم که کمتر کاربری از آن‌ها اطلاع دارد.

1. Rip کردن DVD ها:
به عمل تبدیل فیلم‌های DVD به فایل‌های تصویری مرسوم نظیر AVI و ذخیره آن بر روی هارددیسک، عمل Rip کردن DVD گفته می‌شود. این موضوع می‌تواند بسیار کاربردی باشد چرا که دیگر نیازی به کپی کردن یک DVD با حجم بالا بر روی هارددیسک نخواهید داشت و تنها یک فایل تصویری با حجمی به مراتب کمتر و همان کیفیت اصلی در اختیار خواهید داشت. برای Rip کردن DVD توسط VLC کافی است ابتدا DVD را درون DVD-ROM قرار دهید. سپس از منوی Media بر روی Convert / Save کلیک کنید. در پنجره Open Media به تب Disc بروید. در این قسمت شما می‌توانید تعین کنید چه میزان از ویدئو Rip شود. با کلیک بر روی دکمه Convert / Save می‌توانید نوع فرمت خروجی و محل ذخیره فایل را در تنظیم نمایید و نهایتا با فشردن دکمه Start عملیات تبدیل و کپی را آغاز کنید.نرم‌افزار VLC media player

2. عکس‌برداری و فیلم‌برداری از ویدئو:
شما می‌توانید توسط VLC از صحنه‌ای از ویدئو عکس بگیرید و یا قسمتی از ویدئو را به صورت جداگانه ضبط کنید. برای این کار کافی است از منوی View گزینه Advanced Controls را انتخاب کنید تا دکمه‌های مربوط به این کار نمایش داده شود.نرم‌افزار VLC media player

3. پخش فایل‌های فشرده:
فرض کنید شما یک فایل فشرده با فرمت RAR یا ZIP و یا سایر فرمت‌های مشابه در اختیار دارید که درون آن‌ها فایل‌های صوتی یا تصویری ذخیره شده است. اگر از VLC استفاده می‌کنید، برای پخش این فایل‌ها نیازی به Extract کردن فایل‌ فشرده ندارید. کافی است در VLC از منوی Media گزینه Open File را انتخاب کنید. سپس فایل فشرده را انتخاب کنید. VLC به طور اتوماتیک محتویات فایل فشرده را برای شما پخش خواهد کرد.نرم‌افزار VLC media player

4. پخش ویدئو در حالت ASSCII:
کدهای اسکی (ASSCII) یک ترکیب کاراکتری بر اساس الفبای انگلیسی هستند. شما در VLC می‌توانید فایل‌های تصویری خود را در قالب این کدها مشاهده کنید! این قابلیت VLC بیشتر جنبه سرگرمی دارد. برای این کار کافی است از منوی Tools به Preferences بروید. سپس به بخش Video بروید و گزینه Output را بر روی Color ASSCII art video output تنظیم نمایید و بر روی دکمه Save کلیک کنید. حال کافی است یک ویدئو را اجرا کنید. برای بازگردانی به حالت قبل کافی است مجدد گزینه Output را بر روی Default تنظیم کنید.نرم‌افزار VLC media player

5. تبدیل فایل‌های صوتی و تصویری:
در صورتی که قصد تبدیل فرمت‌های فایل‌های صوتی و تصویری را دارید نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای جانبی نخواهید داشت. VLC این کار را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد. برای این کار از منوی Media بر روی Convert / Save کلیک کنید. در همان تب File، بر روی Add کلیک کنید و فایلی که قصد تبدیل آن را دارید را انتخاب کنید. این کار را می‌توانید به دفعات انجام دهید. سپس بر روی Convert / Save کلیک کنید. اکنون می‌توانید فرمت فایل جدید و تنظیمات مربوط به آن و همچنین محل ذخیره فایل تبدیل شده را اعمال کنید. با کلیک بر روی دکمه Start عملیات آغاز می‌گردد. شما می‌توانید از این روش برای ضبط ویدئوهای آنلاین که به صورت Stream پخش می‌شوند و امکان دانلود آن‌ها وجود ندارد نیز استفاده کنید.نرم‌افزار VLC media player

6. مشاهده و دانلود ویدئوهای آنلاین:
شما به وسیله VLC می‌توانید ویدئوهای آنلاین موجود در صفحات اینترنت نظیر ویدئوهای یوتیوب را مشاهده کنید و همچنین آن‌ها دانلود نموده و بر روی هارد ذخیره کنید. برای این کار کافی است از منوی Media بر روی Open Network Stream کلیک کنید. اکنون آدرس صفحه‌ای که ویدئو در آن قرار دارد را وارد کنید. اگر دکمه Play را بزنید ویدئو در محیط VLC پخش خواهد شد. اما اگر بر روی فلش کوچک کنار آن کلیک کنید و Convert را انتخاب کنید، می‌توانید آن را با هر فرمتی که علاقه‌مندید بر روی هارددیسک ذخیره کنید.

این مطلب مربوط به موضوع آموزش کار با نرم افزار VLC media player میباشد.نرم‌افزار VLC media player

آموزش کار با نرم افزار xpadder -آموزش نرم افزار دسته بازی جوی استیک

آموزش کار با نرم افزار xpadder -آموزش نرم افزار دسته بازی جوی استیک

نرم افزار xpadder > هرچقدر که بازی با موس و کیبورد را لذت بخش بدانید، باز هم بازی هایی هستند که لذت بازی کردن آنها با جوی استیک هزاران برابر است. قطها بازی فیفا، PES و هزاران بازی دیگر ساخته شده اند تا آنها را با جوی استیک امتحان کنید.

اما بسیاری از این بازی ها توانایی تشخیص جوی استیک را ندارند. پس باید راه حلی برای فهماندن دکمه های بازی به آنها پیدا کنیم.

سایت سرزمین دانلود کار را برای شما آسان کرده است. در این مطلب آموزش استفاده از دسته بازی (جوی استیک) در همه بازی های کامپیوتری به صورت اختصاصی برای شما آماده کرده ایم.

نرم افزار xpadder >ابتدا نرم افزار Xpadder را از لینک زیر دریافت کرده و با اجرای فایل Setup آن را نصب کنید:

برنامه را باز کنید و روی دکمه آچار کلیک کنید تا پنجره بنفش رنگ باز شود.

نرم افزار xpadder >آموزش استفاده از دسته بازی (جوی استیک) در همه بازی های کامپیوتری

نرم افزار xpadder >تصویر بنفش نشانگر تصویر دسته بازی شما است. این مرحله اختیاری است و شما میتوانید برای کنترلر خود یک عکس معرفی کنید. با این کار تشخیص دادن دکمه ها کار آسان تری است. ما پیشنهاد میکنیم تصویری از جوی استیک خود در این بخش قرار دهید.

در مرحله بعد از پنجره بنفش دکمه Stick را که پایین تصویر است انتخاب کرده و در فضای باز شده جدید روی دکمه Enabled کلیک کنید.

پس از این کار کلید های سمت چپ کنترلر خود را طبق درخواست برنامه یکی پس از دیگری وارد کنید. پس از اتمام، دکمه Enabled جدید را نیز فعال کنید و این بار کلید های سمت راست کنترلر خود را برای برنامه معین کنید.

اکنون از منوی سمت چپ دکمه زرد رنگ Dpad را انتخاب کرده و تیک Enabled را بزنید. در این مرحله باید دکمه‌ های جهتی کنترلر را به ترتیب به برنامه بدهید.

مرحله بعدی دکمه سبز رنگ Buttons است. در این مرحله فقط کافی است که همه دکمه‌ های کنترلر را فشار دهید. دکمه‌ های مربع، مثلث، ضربدر، دایره، R1 و R2 ، دکمه‌ های L1 و L2 ، دکمه‌ های Start و Select و همچنین دکمه‌ های آنالوگ‌ ها (R3 و L3).

در صورتی که کنترلر شما دارای دکمه‌ های بیشتری است آنها را نیز وارد کنید تا در پنجره اصلی برنامه این دکمه‌ ها نمایان شود.

پس از مشخص شدن همه دکمه‌ های کنترلر در برنامه، میتوانید با فشار دادن هر دکمه‌ ای، موقعیت آن را در برنامه پیدا کنید.

آموزش استفاده از دسته بازی (جوی استیک) در همه بازی های کامپیوتری

روی این دکمه در برنامه کلیک کنید و یکی از دکمه‌های کیبورد را انتخاب کنید. به این ترتیب از این به بعد فشار دادن دکمه ضربدر حکم فشار دادن کلید مشخص شده در کیبورد است.

آموزش استفاده از دسته بازی (جوی استیک) در همه بازی های کامپیوتری

در مجموع 8 حالت مختلف را میتوان با این بازی در هر ذخیره برنامه استفاده کرد. پس از پایان کار و تنظیم همه دکمه‌ ها و جهت‌ های موس روی کنترلر، یک بار برنامه را ذخیره کنید تا در دفعات بعدی از آن استفاده کنید.

مشکل ناسازگاری در ویندوز 10:

هرچند در تست های ما در ویندوز 10 نیز این نرم افزار بدون مشکل کار کرد، ولی برخی از کاربران گزارشاتی در مورد عدم کارکرد برنامه در ویندوز 10 ارسال کرده اند.

مدیا پلیر کلاسیک  پخش کننده سبک و قدرتمند

مدیا پلیر کلاسیک پخش کننده سبک و قدرتمند

مدیا پلیر کلاسیک ؛ پخش کننده سبک و قدرتمند
توضیحات

پروژه‌ی Media Player Classic از سال 2003 با ارائه‌ی نسخه‌ی اولیه آغاز شد و در ابتدا به‌صورت Closed-Source منتشر می‌شد که پس از چندی به‌صورت متن‌باز تبدیل و ارائه شد.

Media Player Classic – Home Cinema یا به‌اختصار MPC-HC، یک نسخه‌ی بهینه‌شده با امکانات بسیار کامل‌تر از نسخه‌ی پایه‌ی Media Player Classic است و یکی از بهترین و پخش‌کننده‌های موجود می‌باشد. همچنین نسخه‌ی دیگری با نام MPC-BE (مخفف Media Player Classic – Black Edition) توسط توسعه‌دهندگان روسی منتشر می‌شود که از نظر ظاهر و پوسته، به‌روزتر است. حجم کم، ثبات بالا و سازگاری کامل با آخرین نسخه‌های 64 بیتی ویندوز از خصوصیات این نرم‌افزارها است.


امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزارهای Media Player Classic :

– رابط کاربری ساده و آسان

– پایداری کامل و بسیار سبک

– پشتیبانی کامل از فرمت‌های رایج صوتی و تصویری

– کیفیت بسیار بالای پخش فرمت‌های ویدئویی

– عدم وجود مشکلات معمول پخش‌کننده‌های کره‌ای مثل KMPlayer

– دارای انواع تنظیمات تصویر و صدا

– پشتیبانی کامل از انواع فرمت‌های زیرنویس و سازگاری با زیرنویس‌های فارسی

و…


نکات برنامه‌های Media Player Classic :

– نسخه‌های آزمایشی هر دو نرم‌افزار به‌شکل مداوم به‌روز و منتشر می‌شود؛ در مورد MPC-HC صرفا آخرین نسخه‌ی پایدار را قرار می‌دهیم ولی درمورد MPC-BE آخرین نسخه‌ی منتشرشده را فارغ از آزمایشی یا نهایی‌بودن آن ارائه می‌کنیم. به‌روزرسانی نسخه‌ی BE فقط در زمان به‌روزشدن نسخه‌ی HC انجام می‌شود.

– در زمان ارائه‌ی نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی K-Lite Codec Pack، آخرین نسخه‌ی 32 بیتی ارائه‌شده در آن زمان از Media Player Classic – Home Cinema نیز همراه بسته‌ی K-Lite ارائه می‌شود.

– برای تغییر فونت، رنگ، اندازه و… زیرنویس‌های در محیط برنامه کلید O را فشرده و از پنجره‌ی بازشده به Default Style از قسمت Subtitles بروید.
سیستم مورد نیاز

In order to run MPC-HC you must have an SSE capable CPU

(MPC-HC will work on Windows® XP Service Pack 3, Vista, 7 and 8/8.1, both 32-bit (x86) and 64-bit (x64
منبع:دانلودلی

ایستگاه پخش موسیقی و فیلم

ایستگاه پخش موسیقی و فیلم

ایستگاه پخش موسیقی و فیلم
توضیحات

J.River Media Center همانطور که از نامش پیداست یک ایستگاه پخش موسیقی و فیلم است. با نصب این برنامه می‌توانید انواع فایلهای ویدئویی، آهنگ و تصاویرتان را در یک مکان واحد مدیریت کنید. این برنامه با متصل شدن به تلویزیون امکان کنترل ریموت محتوای پخش شده را خواهد داشت. همچنین به راحتی امکان ریختن آهنگ روی آیپاد و سایر دیوایس‌های اپلی را خواهید داشت. با وجود این برنامه دیگر نیازی به نصب نرم‌افزارهای مجزا برای پخش و مدیریت تصاویر، صدا و ویدئو ندارید. مدیا‌سنتر علاوه بر پخش موسیقی و فیلم توانایی خوبی نیز در مدیریت و سازمان‌دهی این فایلها دارد. همچنین امکان ساخت دیسک‌های موسیقی برای دستگاه‌های پخش صوتی و یا رایت فیلم روی VCD و DVD نیز وجود دارد.

JRiver Media Center از اکثر فرمت‌های صوتی و ویدئویی پشتیبانی کرده و ابزارهای قدرتمندی برای راه‌اندازی مدیا سرور جهت استریم موسیقی و پخش تصاویر و فیلم از راه دور دارد. بعلاوه امکان اتصال به رسانه‌های اینترنتی مثل نت‌فلیکس، هیولا، لست‌اف‌ام/ف یوتیوب، فیسبوک، تویتر، ویکیپدیا، فلیکر و بسیاری از موارد دیگر نیز در این برنامه وجود دارد. این نرم‌افزار با پشتیبانی از طیف گسترده دیوایس‌های موبایلی، پخش‌کننده‌های موزیک، DLNA و غیره به راحتی می‌تواند با همه وسایل شما تبادل فایل داشته باشد. محیط گرافیکی برنامه بسیار ساده طراحی شده و با یک نگاه به سازمان‌دهی فایل‌هایتان پی خواهید برد. ضمنا با استفاده از جستجوی پیشرفته برنامه پیدا کردن فایل مورد نظرتان بسیار آسان است.
امکانات و ویژگی‌های J.River Media Center:

پشتیبانی کامل از فیلترهای DirectShow DSP
امکان پخش انواع فایلهای تصویری، صوتی، ویدئویی
نمایش تصاویر با امکان ویرایش، زوم، چرخش و مقایسه آنها
نمایش تصویر بندانگشتی فایلها
پشتیبانی از فایلهای psd فتوشاپ
امکان تگ‌گذاری فایلها
نمایش متادیتای فایلها
توانایی استریم موسیقی و فیلم
امکان اتصال به رسانه های اینترنتی مثل نت‌فلیکس، یوتیوب
کیفیت پخش بالا
ظاهر گرافیکی ساده و منظم
و …

سیستم مورد نیاز

Hardware Requirements (Minimum)

Intel or AMD x86 Compatible CPU with SSE2
256MB RAM
300MB free hard drive space for installation (plus space for digital media)
Sound device with a working WDM or ASIO driver
DirectX-capable Graphics Card (GPU)
Internet connection (recommended).

Software Requirements

Windows 7 and newer
Please Note: Server editions of Windows are not officially supported.
Microsoft Windows Media Player
RealPlayer, QuickTime, and Microsoft DirectX may be required to play certain filetypes.
BluRay Playback requires a non-encrypted source disc, or realtime decryption software.
منبع:دانلودلی

آموزش تصویری برنامه نویسی اکسل

آموزش تصویری برنامه نویسی اکسل

آموزش تصویری برنامه نویسی اکسل
توضیحات

Excel VBA Programming – The Complete Guide ، نام مجموعه آموزشی برنامه نویسی نرم افزار مایکروسافت اکسل می باشد. در این مجموعه آموزشی برنامه نویسی VBA در نرم افزار اکسل مورد بررسی قرار گرفته است. نرم افزار مایکروسافت اکسل جزء آن دسته از نرم افزار های محبوب کارهای اداری و تجاری در دنیا و البته ایران نیز می باشد. در حالت عادی و بدون برنامه نویسی شما نمی توانید به هر آنچه نیاز دارید دست بیابید. اما با داشتن علم برنامه نویسی VBA قادر به انجام هر کاری در نرم افزار مایکروسافت اکسل خواهید بود.

شما برای اضافه کردن امکانات جدید، بسته به نیازتان می بایست بتوانید امکانات خود را در محیط برنامه نویسی Visual Basic به انجام برسانید. در این مجموعه آموزشی شما زبان برنامه نویسی مورد نیازتان را برای نرم افزار اکسل یاد خواهید گرفت. مجموعه آموزشی پیش روی شما، مجموعه‌ای بی نظیر برای شما خواهد بود.
ویژگی دوره Excel VBA Programming – The Complete Guide

در این دوره آموزشی که شامل 18 ساعت آموزش تصویری می باشد، به شما از سطح ساده تا پیشرفته آموزش های لازم داده می شود. در این مجموعه‌ی 17 فصلی شما 157 جلسه آموزشی را در پیش روی خود خواهید دید. در این مجموعه آموزشی شما یاد خواهید گرفت تا هر آنچه که در نرم افزار مایکروسافت اکسل نیاز دارید را به واقعیت تبدیل کنید.
مشخصات دوره آموزشی:

ناشر: Udemy
مدرس: Boris Paskhaver
سطح: پایه تا پیشرفته
مدت زمان: 17:56:55
تعداد دروس: 175 درس
زبان: انگلیسی

سرفصل‌های Excel VBA Programming – The Complete Guide :

Getting Started

9 Lectures

01:14:18

The Fundamentals of the Excel Object Model

7 Lectures

51:39

The Visual Basic Editor

5 Lectures

50:07

Objects and Methods

6 Lectures

38:18

Variables and Data Types

13 Lectures

01:20:06

Procedures

7 Lectures

47:10

Object Deep Dive

14 Lectures

01:07:45

Range References

15 Lectures

01:26:13

Range Actions

14 Lectures

01:22:14

Conditionals

6 Lectures

45:55

Iteration

7 Lectures

01:06:28

Miscellaneous Features

8 Lectures

49:48

Arrays

7 Lectures

41:48

Functions

8 Lectures

01:00:24

Debugging

6 Lectures

42:25

Events

8 Lectures

46:59

User Forms

17 Lectures

01:48:43
پیش‌نیاز‌ها:

A modern version of Microsoft Excel for Windows

Intermediate knowledge of popular Excel features

Basic knowledge of data types

A desire to learn
منبع:دانلودلی